IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   วัดสาริการาม (หลวงพ่อกาแก้ว-การาม)

วัดสาริการาม (หลวงพ่อกาแก้ว-การาม)

วัด - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

วัดสาริการาม (หลวงพ่อกาแก้ว-การาม) วัดสาริการาม เดิมชื่อวัดไส้กา ตั้งอยู่ที่บ้านโคกพลา เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตรังมาไม่ต่ำกว่า 300 กว่าปี มีคำบอกเล่าว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๔๐ ในพระอุโบสถ มีหลวงพ่อกาแก้ว การาม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธลักษณะคล้ายพระพุทธสีหิงส์ พระเกตุมาลาเป็นทรงแหลมสูง พระเพลากว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร เป็นพระประธาน และพระพุทธรูปหินขาว พระเพลา กว้าง ๗ นิ้ว สูง ๑๕ นิ้ว ( พุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธสิหิงค์ อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง ) พระเกตุมาลาเป็นทรงแหลมสูงถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดตรังที่ชาวตรังให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง นอกจากพุทธศาสนิกชนจะมากราบไหว้สักการะ หลวงพ่อกาแก้วการาม พระพุทธรูปพระประธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดสาริการาม ที่เป็นอีกวัดที่มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธามาก ยังมีการยกช้างอธิฐาน ขอพรเพื่อความสำเร็จ เพื่อเป็นศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ตัวเอง เข้าไปในอุโบสถ ท่านจะเห็นช้างจำลองที่ทำจากทองเหลือง สูงประมาณ 5 นิ้ว ซึ่งการยกช้าง ซึ่งก็มีน้ำหนักพอสมควร พร้อมมีขั้นตอนระบุไว้ดังต่อไปนี้ - ให้ผู้อธิฐานขอพร นั้งชิดตัวช้าง โดยคุกเข่าให้เสมอด้านหน้าตัวช้าง ข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ ตามถนัด - ตั้งใจให้มั่น นึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ - ผู้ชายใช้นิ้วก้อยเกี่ยวหูด้านบนตัวช้าง ส่วนผู้หญิงใช้นิ้วนาง ยกครั้งที่ 1 (เรื่องที่อธิฐานถาม) ถ้าประสบความสำเร็จขอให้ยกตัวช้างนี้ ขึ้น ยกครั้งที่ 2 (เรื่องที่อธิฐานถามซ้ำเรื่องเดิม) ถ้าประสบความสำเร็จขอให้ยกตัวช้างนี้ ไม่ขึ้น ถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าเรื่องที่ต้องการทราบ ประสบความสำเร็จ สมดั่งปรารถนา เดิมเล่ากันว่ามีพระภิกษุสองพี่น้องชื่อ กาแก้วและการาม เดินธุดงค์มาจากจังหวัดพัทลุง มาปักกลดค้างคืนบริเวณวัดในอดีตเป็นที่ว่างกลางทุ่ง ตกช่วงกลางคืนปรากฏว่ามีเสียงประหลาดเกิดขึ้นเกิดเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นพระทั้งสองรูปเดินทางไปดูพบพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้หลุมพอ ผุดขึ้นมาจากดินจึงช่วยกันขุดขึ้นมาบูชาและตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นสํานักสงฆ์ ต่อมาปีพ.ศ. 2240จัดตั้งเป็น วัดสาลิการาม หลังจากนั้นมีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือจากปีนังประเทศมาเลเซีย เจอมรสุมซัดเรืออับปางกลางทะเล ตัวเขาได้ลอยคอว่ายนํ้ามา จวนเจียนจะไม่ไหวแล้ว ก็มีนิมิตรว่ามีพระพุทธรูปมาช่วยตัวเขาให้ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย เมื่อพ่อค้าชาวจีนผู้นี้รอดชีวิตมาได้ จึงเที่ยวเสาะหาพระพุทธรูปที่เห็นจนมาพบว่าอยู่ที่วัดสาริการาม เขาจึงได้ใช้ปูนพอกทับพระพุทธรูปไม้หลุมพอองค์นั้นไว้ นับเนื่องถึงปัจจุบันจาก ปี พ.ศ.2240 ได้จัดตั้งเป็นวัดสาริการามมีท่านพระครูสังวรธรรมวิมล (หลวงพ่อรงค์) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co