IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   น้ำตกอ่างทอง

น้ำตกอ่างทอง

น้ำตก - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

“น้ำตกอ่างทอง" เป็นน้ำตกเล็กๆ ที่อยู่ริมทางสามารถมองเห็นได้จากถนนใหญ่ และยิ่งไปกว่านั้นต้นกำเนิดของน้ำตกไม่ได้เป็นป่าเขารกทึบแต่กลับกลายเป็นน้ำจากลำห้วยที่อยู่ในพื้นที่โล่งของชาวบ้าน ...(เดิมตรงนี้เป็นภูเขา ต่อมาถูกตัดถนนผ่าน จึงกลายเป็นพื้นที่ราบโล่งตียน และน้ำตกกลายมาอยู่ริมทาง) “น้ำ ตกอ่างทอง” ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองตรัง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบไปจรดทะเลอันดามัน.. ด้วยระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างครึ่งทางที่จะไปสู่ อ. สิเกา หรือเส้นทางที่จะไปท่องเที่ยวทะเลตรัง หากจะไปลงเรือที่หาดปากเมง รวมถึงทางที่จะไป จ. กระบี่ ก็จะต้องผ่านน้ำตกอ่างทอง ลักษณะของเน้ำตกแห่งนี้มีเพียงชั้นเดียว มีความสูงจากผาที่มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาสู่พื้นน้ำประมาณ 20 เมตร เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ สีของหินที่น้ำตกเป็นดำแกมเหลือง จึงเป็นที่มาของคำว่า "น้ำตกอ่างทอง" สายน้ำที่ไหลเป็น 2 สายด้วยกัน ทำให้เกิดความสวยงามและสามารถลงเล่นน้ำได้

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co