IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

IMG

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี นาหมื่นศรี เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ที่ที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เส้นทางเดียวกับทางไปถ้ำเขาช้างหาย ตามถนนสายนาหมื่นศรี ประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรัง หลายต่อหลายคนจะนึกถึงผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดตรังส่วนใหญ่จะแวะซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีกันแทบทั้งนั้น จากคำบอกเล่าปากต่อปาก ประกอบกับความงดงามของลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีมาแต่โบราณ ทำให้ชื่อเสียงผ้าทอนาหมื่นศรีเลื่องลือทั่วไปกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี มีประวัติมายาวนานประมาณ 400 ปี เป็นผ้าที่ทอด้วยกี่พื้นเมืองที่เรียกว่า "หูก" เป็นเครื่องมือพื้นบ้านที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าทอนาหมื่นศรี มีลวดลายงดงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แบบศิลปะท้องถิ่น เดิมมีชุมชนบ้านกลางบ้านหนองยวน ต.ละมอ มาจนถึงบ้านหัวเขา ต.นาหมื่นศรี ได้ทอผ้าขึ้นใช้เองมากกว่าที่จะซื้อผ้ามาจากที่อื่น และมีการสืบทอดการทอผ้ามาอย่างต่อเนื่องในชุมชนมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบัน และได้ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมืองตรัง ข้อความตอนหนึ่งว่า "ใต้ถุนเรือนใช้เป็นที่หัดทอผ้ามีผู้หญิงมาหัดทอมาก" ผ้าทอส่วนใหญ่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน ผ้าทอนาหมื่นศรีแพร่กระจายไปสู่ตลาดภายนอกในรูปของสินค้าพื้นเมืองที่ทอโดยตรงจากตำบลนาหมื่นศรี แล้วส่งไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด นอกจากนั้นผ้าทอนาหมื่นศรีได้เผยแพร่ไปยังส่วนกลางโดยครั้งแรก พ.ศ.2518 หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต ราชเลขาส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมและชื่นชมความวิจิตรงดงามความประณีตของผ้าทอนาหมื่นศรี และได้นำขึ้นไปจำหน่ายในงานส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ณ วังวิทยุในงานนี้นางกุศล นิลละออ เป็นตัวแทนของกลุ่มได้ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าทอนาหมื่นศรีสำหรับตัดชุดฉลองพรุองค์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วย หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต ได้ทรงมุ่งส่งเสริมการทอผ้าให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่บรรดาสมาชิกในกลุ่ม โดยสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าที่สนใจเข้ารับการอบรมการทอผ้าด้วยกี่กระดุม แต่คงลายผ้าแบบเดิมไว้ และทรงรับเป็นภาระในการส่งผ้าไปจำหน่าย ณ ศูนย์จำหน่ายจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ผ้าทอนาหมื่นศรี นับว่าเป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตรัง อาชีพการทอผ้านาหมื่นศรีสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน บ้านนาหมื่นศรีและหมู่บ้านใกล้เคียงได้อย่างพออยู่พอกิน ผู้สนใจข้อมูลหรือจะสั่งซื้อผ้าทอนาหมื่นศรี สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โทร 075 299597

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co