IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   สวนทับเที่ยง

สวนทับเที่ยง

IMG

สวนทับเที่ยง ตั้งอยุ่บนที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ ตง 36 เนื้อที่ 11-3-35.8 ไร่ เดิมเป็นที่ตั้งเรือนจำจังหวัดตรัง พ.ศ. 2534 เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมทำให้กำแพงเรือนจำด้านทิศเหนือล้มพังลง ส่วนที่เหลือแตกร้าวยากแก่การซ่อมแซมบูรณะ จึงมีแนวคิดในการย้ายเรือนจำไปยังที่แห่งใหม่ พ.ศ. 2537 ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นว่า ที่ดินซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งเรือนจำจังหวัดตรังแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนและอยู่ใกล้สถานที่ราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด และบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด สมควรที่กระทรวงการคลังจะได้คืนที่ดินแห่งนี้ไว้ใช้ก่อสร้างสวนสาธารณะประโยชน์ เพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2543 กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลนครตรังใช้ที่ดินราชพัสดุแห่งนี้ ก่อสร้างสวนสาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชนตามคำร้องขอของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี โดยกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) ได้สนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 9,636,220 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2552 จังหวัดตรังได้ทำการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าสวนโดยการก่อสร้างป้ายและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ได้ตั้งชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า "สวนทับเที่ยง" เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 - 19 กันยายน 2552 สวนทับเที่ยง เป็นสวนสาธารณะที่อยู่กลางเมืองตรังเลยทีเดียว อยู่ใกล้ วงเวียนปลาพะยูน จวนผู้ว่า ศาลากลาง สถานีตำรวจ และตลาดเซ็นเตอร์พ้อย สวนสาธารณะทับเที่ยงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ วิ่งออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการต่างๆอีกมากมาย เดินซื้อของกินในตลาดเซ็นเตอร์พ้อยแล้วมานั่งพักผ่อนนั่งชมนกชมไม้พร้อมกับอาหารที่แสนจะสุดอร่อยที่ได้จับจ่ายซื้อมานั่งรับประทานในสวนถือว่าได้บรรยากาศเลยทีเดียว

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co