IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   คลองด่านช้าง

คลองด่านช้าง

น้ำตก - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

คลองด่านช้าง แหล่งท่องเที่ยวน้ำจืดแห่งใหม่ประเภทน้ำตก ในพื้นที่เทศบาล ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งเหมาะต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และลงเล่นน้ำ แถมยังอยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด เดิมทีบริเวณตำบลทุ่งกระบือ และใกล้เคียงเมื่อครั้งอดีตได้มีการนำช้างจำนวนนับสิบเชือกเข้ามาทำงานชักลากไม้ รวมทั้งช้างอีทอง ช้างเพศเมียแสนรู้ของตระกูลคีรีรัตน์ และมีการนำไปพักเล่นน้ำอยู่ที่คลองด่านช้าง จนกระทั่งต่อมา ช้างเชือกนี้ก็ได้ตายลง ขณะที่ธุรกิจชักลากไม้ก็ค่อยๆ หมดไป พื้นที่บริเวณนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติเป็นอย่างมาก มีแมกไม้น้อยใหญ่ที่บางต้นมีอายุนับ 100 ปี ขึ้นปกคลุมไปทั่ว น้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี มีการสร้างฝายชะลอน้ำ ปรับภูมิทัศน์ ให้พักผ่อนหย่อนใจได้สะดวกสบายขึ้น สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย แม้กระทั่งยามฝนตกที่นี่ไม่มีน้ำป่าไหลหลาก และระดับน้ำในจุดที่กำหนดให้ลงเล่นน้ำได้ก็มีความลึกตั้งแต่ 30 ซม. ถึง 1.50 เมตรเท่านั้น ระยะทางหากจากตัวเมือง 11 กม.

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co