IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน

ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน

IMG

แปะ แดง : อาจารย์ทางศาสนา เต๋า เป็นที่เคารพ ของคนจังหวัด ตรัง เป็นผู้แนะนำ ให้ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี ไปเที่ยว และบอกว่า เป็น เจ้าแม่ทับทิม ที่สวยที่สุด ในประเทศ ไทย ซึ่งเป็น ความจริง ศักดิ์สิทธิ์ จริง ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้ ของดีเมืองไทย นี้อยู่ที่ ท่าเรือ หน้าเทียบท่า ตลาด กันตรัง มากมายด้วย ประวัติสตร์ เป็นศาลเจ้าไหหลำ ที่เก่ามากอีก ศาลหนึ่งประวัติสตร์ สมัยผู้อพยพ จากประเทศจีน ชาวไหหลำที่ขึ้นท่าทางใต้ของประเทศไทย มาส่วนมาก ก็ขึ้นที่ท่านี้ และ ที่นี่ยังมี ตม. กองตรวจคนเข้าเมือง ศาลเจ้านี้ ก่อตั้งขึ้นโดย บรรพบุรุษไหหลำ เป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของผู้มาถึง ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป สถานที่ต่าง ๆ สร้างความหวัง ข้างหน้าโน้น เห็น ศาลเจ้า พูดภาษาเดียวกัน ก็นับว่า เป็นบุญปลอดภัยแล้ว (ในยุคที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีโรงแรม ไม่มี GPS เครื่องนำทาง ศาลเจ้า จะเป็นที่พึ่ง และความหวัง ดังนั้น จึงเห็น ศาลเจ้า ไหหลำ ได้ เกือบทุกจังหวัด) ในสมัยก่อน ศาลเจ้าเป็นที่ ประดิษฐาน องค์เทวรูป ไว้สักการะบูชา แล้วยังเป็นที่พำนักจิตใจ ของผู้ อยู่ระว่าง เดินทาง สร้างขัวญ กำลังใจ และยังเป็น พักค้างแรม สำหรับชาวจีนไหหลำ ผู้เดินทางไกลไว้พำนักโดย เฉพาะผู้ไม่มีญาติ ได้พำนัก เพราะสมัยก่อนไม่มี โรงแรม มีบันทึกประวัติศาลเจ้าฯ .

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co