IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง

ทะเล - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และ บ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน และยังมีห้องปฎิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำรวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.30–16.30 น. ค่าเข้าชม นักเรียน 10 บาท นักศึกษา 20 บาท ประชาชน 30 บาท และชาวต่างประเทศ 50 บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 7527 4169, 0 7527 4151-6 การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 30 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตรัง-สิเกา-ปากเมง ทางหลวงหมายเลข 4046–4162

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co