IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   น้ำตกหนานสะตอ

น้ำตกหนานสะตอ

น้ำตก - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

น้ำตกที่สวยอีกแห่งหนึ่งของตำบลปะเหลียน เนื่องจากมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด เป็นระยะทางยาวถึง 5 กิโลเมตร การเดินทาง รถยนต์ สามารถเดินทางจากจังหวัดตรัง ตามถนนทางหลวงลาดยางได้ 4 เส้นทาง คือ เริ่มต้นจาก ตรัง-นาโยง-ถนนคด-ปะเหลียนใน-น้ำตกหนานสะตอ 52 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ตรัง-ย่านตาขาว-ลำปลอก-ปะเหลียนใน- น้ำตกหนานสะตอ 52 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ตรัง-ย่านตาขาว-ท่าพญา-หาดเลา-ปะเหลียนใน- น้ำตกหนานสะตอ 53 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-หาดเลา-ปะเหลียนใน- น้ำตกหนานสะตอ 71 กิโลเมตร

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co