IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   บ้านศรีดาวเรือง และหมู่บ้านซาไก

บ้านศรีดาวเรือง และหมู่บ้านซาไก

ภูเขา - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่มีความเรียบง่าย มีสายธารไหลเย็นสามารถเล่นน้ำได้ และยังมีชนเผ่าซาไก ที่อยู่บนเขาเป็นหมู่บ้านซาไกที่ยังใช้ชีวิตแบบซาไกสมัยเก่าแต่ได้มีการนำเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไปให้ซนเผาได้ใช้มีการทำบัตรประชาชนเหมือนประชนทั่วไป และลงมาหางานทำตามชุมชนแต่ก็ยังคงความเป็นซาไกอยู่ การเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านซาไกควรใช้คนในพื้นที่นำทางไปเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co