IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   เจ้าแม่กวนอิมเขาหนองยวน

เจ้าแม่กวนอิมเขาหนองยวน

IMG

เจ้าแม่กวนอิมหนองยวน เดิมเขาหนองยวน เป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ ที่สามารถมองเห็นแต่ไกล สร้างมาตั้งแต่ พศ. 2510 ต่อมาใน พศ.2550 เทศบาลนครตรัง ได้ทุบรูปปั้นพระสังกัจจายน์ แล้วนำรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 8 เมตร หนัก 3 ตันจากกรุงเทพมาประดิษฐานแทน โดยหันพระพักตร์เข้ามาทางเมืองตรัง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เขาหนองยวนเคยเป็นที่เก็บตราจังหวัดตรัง ซึ่งตอนสร้างเมืองตรัง ได้เลือกเนินเขาสามลูก ลูกหนึ่งเก็บตราจังหวัดตรังซึ่งเป็นรูปนักษัตรปีมะเมีย ตามการการปกครองแบบ 12 นักษัตร ซึ่งอาณาจักรนครศรีธรรมราชมีหัวเมืองรายล้อมอยู่ถึง 12 หัวเมือง ได้กำหนดใช้รูปสัตว์ตามปีนักษัตร เป็นตราประจำเมือง เรียกว่า โดยเมืองตรังใช้ตราม้า(ปีมะเมีย) เป็นตราประจำเมือง เนินลูกหนึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง และอีกลูกเป็นจวนผู้ว่าตรัง มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเขาหนองยวน เพื่อเป็นสิริมงคล และสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองตรังได้แบบ 360 องศา เลยทีเดียว อิ่มทั้งบุญและบรรยากาศ

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co