IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   ศาลเจ้ากิ๋วอ๋องเอี่ย

ศาลเจ้ากิ๋วอ๋องเอี่ย

IMG

ศาลเจ้ากิ๋วอ๋องเอี่ย เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจ.ตรัง ปัจจุบันมี ผู้สอดส่องดูแล คือ นาย ยงยุทธ ข่ายม่าน ประวัติประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรัง ตรัง เป็น จังหวัดหนึ่งที่มีการฟื้นฟูประเพณีถือศีลกินเจอันบริสุทธิ์จนเป็นที่รู้จัก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่ละปีจะมีคนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลสู่จังหวัด ตรัง เพื่อร่วมปฏิบัติและชมพิธีการถือศีลกินเจ สืบเนื่องมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพ เข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในจังหวัดตรัง... ได้รวมกันให้นาย ลิ่มก๊กจุ้ย เป็นผู้อันเชิญกระถางธูปของเทพเจ้า 9 พระองค์ จากเมืองจีนมาบูชา ร่วมกันจัดงานถือศีลกินเจขึ้น เป็นครั้งแรกของจังหวัดตรัง อยู่ที่บริเวณวัดปอน (วัดประสิทธิชัย) ต่อมาเมื่อมีผู้ร่วมพิธีมากขึ้น ชาวจีนก็ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินและสร้างศาลเจ้าขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ.2447ประเพณีถือศีล กินเจจังหวัดตรัง ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดตรังที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงหน้าเทศกาล ชาวไทยเชื้อสายจีนผู้นับ ถือ และศรัทธาในประเพณีถือศีลกินเจ จะงดรับประทานอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ พืชผักที่มีกลิ่นฉุน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ทุกชนิด และนุ่งขาวห่มขาวตลอดระยะเวลาของงานประเพณี 9 วัน 9 คืน โดยใน ระหว่าง ช่วงงานประเพณี นั้น ศาลเจ้าจีนแต่ละแห่งจะจัดขบวนแห่ "ร่างทรง" หรือ "ม้าทรง" ซึ่งเชื่อกันว่า"เจ้า" ลงประทับแล้ว จากการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกายตนเองหลากรูปแบบ ออกเยี่ยมเยือนประ ชา ชนผู้ศรัทธาที่ตั้งโต๊ะบูชาพร้อมกับจุดประทัดเพื่อเป็น การรับ"เจ้า" อย่างกึกก้องตามถนนสายต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ รอบนอก สำหรับ งานถือศีลกินเจ จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน9 ตามปฏิทินจีน ก่อน วันพิธีหนึ่งวันในช่วงเช้า จะมีพิธีตั้งโต๊ะบวงสรวงอัญเชิญเทพเจ้าแห่งองค์พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ มาเป็นสักขีพยานและแผ่เมตาต่อมนุษย์ใน ระหว่างพิธีถือศีลกินเจ ในช่วงกลางวันจะมีการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประทับร่างทรงออกเดิน เยี่ยมลูกหลานตามบ้านเรือน โดยแต่ละบ้านเรือนจะจัดโต๊ะตั้งเครื่องบวงสรวง ไว้ หน้าบ้าน มีขบวนแห่ "เกี้ยว" หรือ "เค้ว" ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าแต่ละองค์ เมื่อขบวนแห่เกี้ยวมาถึงบ้านใครก็จะมีการจุดประทัดเพื่อต้อนรับพระในระหว่าง ประทับจะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ ด้วยการทรมานร่างกาย สำหรับวันสิ้นสุด แห่งการถือศีลกินเจ ในตอนกลางวันจะจัดทำพิธีส่งเทพเจ้าเง็กเชียนฮ่องเต้ กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นวิมานที่พำนัก และตอนกลางคืนจะจัดทำพิธีส่งเทพเจ้าพระพุทธเก้าองค์ ออกสู่ทางทะเลเพื่อเสด็จกลับ ยังวิมานชั้นฟ้าเมื่อส่งเสร็จแล้วก็เป็นอัน เสร็จสิ้นพิธีถือศีลกินเจ

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co