IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   ศาลเจ้าฮกเกี้ยน

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน

IMG

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน จากท่าเรือกันตังเลียบแม่น้ำตรังไปทางทิศเหนือจะเห็นอาคารไม้ 2 ชั้นขนาด 3 ห้อง ตัวอาคารทาสีเหลืองหลังคาสีเขียวโดดเด่นมาก โดยศาลเจ้าฮกเกี้ยนนั้นตั้งอยู่ที่ถนนคลองภาษี ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นอาคารแบบโบราณมุงด้วยหลังคากระเบื้องซีเมนต์ที่สวยงาม เมื่อเราเดินเข้าไปชมบรรยากาสภายในศาลจะเห็นถึงความโอ่งโถงกว้างขวาง ใช้เป็นที่ให้บริการแก่คนไทยเชื้อสายจีนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หรือในยุคของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 112 ปีแล้วโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2442 สืบเนื่องจากบรรดาลูกหลานเชื้อสายชาวจีนฮกเกี้ยน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งต่างก็ระลึกถึงและภาคภูมิใจในประวัติของบรรพบุรุษต้นตระกูล ที่สร้างคุณงามความดีให้แก่ลูกหลานและแผ่นดินไทย ซึ่งแต่ละท่านได้อุตส่าห์เดินทางอพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน นับตั้งแต่เข้ามาพึ่งใบบุญใต้ร่มโพธิสมภารต่างก็ได้ตั้งหน้าขยันหมั่นเพียรและเก็บหอมรอมริบ จนสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ตนเองและได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมือง ล้วนมีส่วนช่วยให้ยุคสมัยศิลปะจีนฮกเกี้ยนปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ตึกอาคารแบบศิลปะจีนเก่าแก่และศาลเจ้าโบราณต่างๆ จนกลายเป็นมรดกตกทอดตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ละปีจะมีคนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาสู่จังหวัดตรัง เพื่อร่วมปฏิบัติและชมพิธีการถือศีลกินผัก สืบเนื่องมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในจังหวัดตรัง ได้มารวมกันให้นายลิ่มก๊กจุ้ย เป็นผู้อันเชิญกระถางธูปของเทพเจ้า 9 พระองค์ จากเมืองจีนมาบูชาร่วมกัน นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานถือศีลกินผักจังหวัดตรัง โดยจัดงานอยู่ที่บริเวณวัดปอน (วัดประสิทธิชัย) ต่อมาเมื่อมีผู้ร่วมพิธีมากขึ้น ชาวจีนก็ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินและสร้างศาลเจ้า ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2447 ประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดตรัง ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงหน้าเทศกาลชาวไทยเชื้อสายจีนผู้นับถือและศรัทธาในประเพณีถือศีลกินผัก จะงดรับประทานอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์พืชผักที่มีกลิ่นฉุนตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ทุกชนิด และนุ่งขาวห่มขาวตลอดระยะเวลาของงานประเพณี 9 วัน 9 คืน ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าฮกเกี้ยนกงก้วนเริ่มก่อสร้างในเมื่อปี พ.ศ. 2442 นับเนื่องมาถึงปัจจุบันมีอายุ 112 ปีแล้ว ซึ่งสร้างในสมัยของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรังในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาค้าขายที่อำเภอกันตังได้พักค้างคืน และทำกิจกรรมทางเชื้อสายฮกเกี้ยนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนฮกเกี้ยน สมาคมฮกเกี้ยนแห่งนี้เป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวจีน ที่นี่เป็นศูนย์รวมชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาขึ้นที่ท่าเรือกันตังเพื่อตั้งถิ่นฐาน และนี่คือจุดเริ่มต้นของการถือศีลกินผักจังหวัดตรัง

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co